03.19 Arctic Fay (DKS) @ Stavanger

03.18 Arctic Fay (DKS) @ Stavanger

03.17 Arctic Fay (DKS) @ Stavanger

03.16 Arctic Fay (DKS) @ Stavanger

03.15 Arctic Fay (DKS) @ Stavanger

03.10 Aslak Brimi Kvartett @ Raulandsakademiet, Rauland

03.09 Aslak Brimi Kvartett @ Osasalen, Voss

03.08 Aslak Brimi Kvartett @ Columbi Egg, Bergen

02.18 Aslak Brimi Kvartett @ Riksscenen, Oslo (digital)